Sơn 86036 PS-36 Translucent Silver

Sơn 86036 PS-36 Translucent Silver

Các loại sơn phun này được phát triển đặc biệt để trang trí các thân polycarbonate trong suốt được sử dụng trong mô hình xe hơi R / C. Mỗi lon chứa 100ml sơn, đây là lượng sơn thích hợp để hoàn thiện một mô hình hoàn chỉnh.

Việc sơn các cơ thể bằng polycarbonate được thực hiện từ bên trong của vỏ thân máy thay vì bên ngoài của một mô hình nhựa truyền thống. Khi xịt thân từ bên trong, giữ lon cách bề mặt khoảng 30cm. Sau khi đóng rắn, sơn một lớp khác nếu cần. Những loại sơn này không thấm dầu và nhiên liệu, vì vậy chúng có thể được sử dụng an toàn trên các thân R / C chạy bằng khí đốt.

Cảnh báo: Không bao giờ sử dụng các loại sơn này trên các mô hình bằng nhựa.

Sơn 86036 PS-36 Translucent Silver

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button