Mô hình phát triển trí tuệ Transformers Optimus Prime LS03 BMB KM-01

1,600,000 1,500,000

Call Now Button